Om Transistor Sound

Transistor Sound är ett nätverk bestående av kompositörer, dramatiker och regissörer som samlar på olika former av berättande där sammansättning av text, ljud och musik skapar äventyr för lyssnaren att ta del av. Vi tänker oss den här sidan som en upptäcksresa i nya sätt att berätta historier på – en upptäcksresa både för oss som skapar verken och för er som tar del av dem.

Transistor Sound utgår från den spännande utveckling av scenkonsten som sker i Malmö just nu, där konstnärer från olika konstområden utforskar olika format och där genregränserna mellan vad som är teater, konst och musik håller på att upplösas. Några av Sveriges främsta konstnärer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor Sound tar fasta på. Transistor Sound har ambitionen att bli en mötesplats för olika uttryck och konstområden där berättandet står i centrum.

Välkomna till Transistor Sound. Ljudäventyr för lyssnande.

_______

Gilla vår facebooksida: https://www.facebook.com/transistorsoundswe/
_______

Formgivning: Jan Petterson
Programmering: Nicklas Nilsson samt Jörgen Dahlqvist